Công Trình Đã Thi Công

Chống Sét Tại Nhà Mr Hợp

Hoàn thành Hệ thống chống sét trực tiếp nhà Mr Hợp.

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Kho Vi Sinh Và Xưởng Thuốc Công Ty TNHH...

Hoàn thành hệ thống chống sét cho kho vi sinh và xưởng thuốc công ty TNHH phát triển khoa học...

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Nhà Hàng Karaoke Trâm Anh Của Mr Tri

Hoàn thành hệ thống chống sét đánh thẳng và hệ thống chống sét lan truyền nhà hàng Karaoke...

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Nhà Mr Hợp

Hoàn thành hệ thống chống sét nhà Mr Hợp.

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Phòng Giao Dịch Đô Thị - Ngân Hàng TMCP...

Hoàn thành lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho phòng giao dịch Đô Thị - Ngân Hàng TMCP...

(19/02/2020)

Chống Sét Tại UBND Huyện Đức Cơ

Hoàn thành lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền phục vụ dự án " Một cửa điện tử "...

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Nhà Mr Châu

Hoàn thành hệ thống chống sét trực tiếp nhà Mr Châu.

(19/02/2020)

Chống Sét Tại UBND Huyện Lapa

Hoàn thành hệ thống chống sét lan truyền phục vụ dự án " Một cửa điện tử " tại UBND...

(19/02/2020)

Chống Sét Tại VP HĐND Và UBND Huyện Chư Păh

Hoàn thành hệ thống chống sét lan truyền phục vụ dự án " Một cửa điện tử ". Chủ đầu...

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 - Công Ty TNHH...

Hoàn thành hệ thống chống sét trực tiếp cửa hàng xăng dầu số 3 - Công ty TNHH Hiệp Hòa.

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Văn Phòng HĐND & UBND Thị Xã Ayunpa.

Hoàn thành hệ thống chống sét lan truyền phục vụ dự án " Một cửa điện tử ". Chủ đầu...

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Nhà Kiểm Hóa - Hải Quan Cửa Khẩu Quốc...

Hoàn thành hệ thống chống sét trực tiếp Nhà kiểm hóa - Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Phòng Giáo Dục Huyện Đắk Đoa

Thi công lắp đặt hệ thống Camera quan sát cho các trường học thuộc Phòng giáo dục huyện Đắk...

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Cơ Sở Kinh Doanh Karaoke 14A Nguyễn Công...

Hoàn thành hệ thống Chống Sét Trực Tiếp tại Cơ Sở Kinh Doanh Karaoke 14A Nguyễn Công Trứ

(19/02/2020)

Chống Sét Tây Nguyên cho các công trình lớn

Chống sét Tây Nguyên đã hoàn thành hệ thống chống sét cho các công trình lớn.

(19/02/2020)

Thi Công Hệ Thống Chống Sét CHXD Hồng Ngọc

Thi công Hệ thống chống sét đánh thẳng CHXD Hồng Ngọc

(19/02/2020)

Chống Sét Tại Hộ Gia Đình 315 Lê Duẩn

Chống sét Tây Nguyên hoàn thành hệ thống chống sét đánh thẳng tại Hộ gia đình 315 Lê Duẩn

(19/02/2020)