V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

Chống Sét Lan Truyền P+N+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P+NPE, Iimp (10/350) 7kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 50kA L-N Type: V25-B+C 1+NPE-280 Chống sét dạng module Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải ra Đặt được...

Chống Sét Lan Truyền P+N+E 
Dùng cho tải 1 pha

Chống sét 1P+NPE, Iimp (10/350) 7kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 50kA L-N

Type: V25-B+C 1+NPE-280
Chống sét dạng module
Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải ra
Đặt được trong tủ phân phối
Xuất xứ: Hungary
Download bảng giá mới nhất: PRICELIST 2016
Sản xuất bởi hãng OBO/Germany
Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.
Tư vấn lắp đặt miễn phí.
Có dịch vụ thi công lắp đặt.